Misija i vizija

Misija
Primjena visokog stepena stručnih standarda u prepoznavanju socijalnih potreba, odgovorno i koordinirano pružanje usluga korisnicima, evaluacija rada sa ciljem poboljšanja kvaliteta života korisnika i pružanje usluga od strane stručnog osoblja.

Vizija
Vizija Doma starih „Pljevlja“ jeste visok nivo kvaliteta života korisnika, stvaranje ambijenta u kojoj će se svi korisnici osjećati sigurno, zadovoljavati svoje potrebe i pokazati lične potencijale.

Bookmark and Share

Copyright © 2018 JU Dom starih "Pljevlja" . All rights reserved.