O nama

 slika_dom

 

Dom starih „Pljevlja“ sa sjedištem u ulici Dušana Obradovića broj 24. osnovan je od strane Vlade Crne Gore, Odlukom o osnivanju javne ustanove za smještaj odraslih lica i starih lica „Pljevlja“. Kao pravno lice upisan je u Centralni privredni registar Crne Gore. Domom rukovodi direktor i Upravni odbor a sve u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, Statutom i Poslovnikom o radu.

Dom je otvoren 11.aprila, 2018.godine. Za izgradnju objekta obezbjeđeno je od strane donatora, Vlade CG i loklane uprave blizu 3 miliona eura i predstavlja najmoderniji i najsavremeniji objekat ove namjene u regionu.

Zgrada Doma starih nalazi se u prelijepom ambijentu zelene oaze u parku Vodice, okružen sportskim terenima, zelenim površinama, izvorištem rijeke Breznice. Površina objekta je 2400 m2, sa smještajnim kapacitetom od 68 ležaja, raspoređenih na tri sprata. Pored soba za smještaj korisnika u Domu se nalazi kuhinja sa restoranom, dnevnim boravkom i suterenom u kome se nalaze pomoćne namjenske prostorije. Djelatnost Doma je pružanje usluge njege izvan vlastite porodice starijim i nemoćnim licima koji su zbog narušenog zdravstvenog stanja u stalnoj potrebi njege od strane stručnog lica. Pored njege i stanovanja Dom starih pruža i omogućava prehranu, brigu o zdravstvenom stanju korisnika, održavanje lične higijene, usluge socijalnog radnika, psihosocijalnu rehabilitaciju, organizovanje radnih aktivnosti i druženja.

 

Stručni tim

 

Direktorica – mr Dženana Muslić 

Šefica službe računovodstva – Bojana Krvavac / Dubravka Tanjević

Šef službe za opšte i pravne poslove – Denis Nuhanović

Referentkinja za javne nabavke – Bojana Sekulić

Socijalna radnica – mr Nina Lončar

Psihološkinja- mr Berina Mrzić

Šef službe održavanja i Predsjednik sindikata – Željko Đurović

Glavna medicinska sestra – Tanja Vulović 

 

 

 

Bookmark and Share

Copyright © 2018 JU Dom starih "Pljevlja" . All rights reserved.